[Thi công chức thuế 2016] Luật thuế thu nhập cá nhân: Chg 1: Những quy định chung điều 3

  0
  8  [Thi công chức thuế 2016] Luật thuế thu nhập cá nhân: Chg 1: Những quy định chung điều 3
  Văn bản hợp nhất Số: 15/VBHN-VPQH LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ngày 11 tháng 12 năm 2014
  Chương I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Điều 2. Đối tượng nộp thuế
  Điều 3. Thu nhập chịu thuế
  Điều 4. Thu nhập được miễn thuế
  Điều 5. Giảm thuế
  Điều 6. Quy đổi thu nhập chịu thuế ra Đồng Việt Nam
  Điều 7. Kỳ tính thuế
  Điều 8. Quản lý thuế và hoàn thuế
  Điều 9. Áp dụng điều ước quốc tế
  Chương II
  CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ
  Mục 1. XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THU NHẬP TÍNH THUẾ
  Điều 10. Thuế đối với cá nhân kinh doanh11
  Điều 11. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công
  Điều 12. Thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn
  Điều 13. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn12
  Điều 14. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản13
  Điều 15. Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng
  Điều 16. Thu nhập chịu thuế từ bản quyền
  Điều 17. Thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại
  Điều 18. Thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng
  Điều 19. Giảm trừ gia cảnh
  Điều 20. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo
  Điều 21. Thu nhập tính thuế
  Mục 2. BIỂU THUẾ
  Điều 22. Biểu thuế lũy tiến từng phần
  Điều 23. Biểu thuế toàn phần
  Điều 24. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú18
  Chương III
  CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ
  Điều 25. Thuế đối với thu nhập từ kinh doanh
  Điều 26. Thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công
  Điều 27. Thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn
  Điều 28. Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
  Điều 29. Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
  Điều 30. Thuế đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại
  Điều 31. Thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng
  Điều 32. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế
  Điều 33. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế là cá nhân không cư trú
  Chương IV
  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH19
  Điều 34. Hiệu lực thi hành
  Điều 35. Hướng dẫn thi hành

  Danh sách phát trọn bộ thuế thu nhập cá nhân (văn bản hợp nhất):

  Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:
  1. Luật số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013;
  2. Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
  Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân1.

  Có thể bạn quan tâm:
  Danh sách phát trọn bộ thuế giá trị gia tăng (văn bản hợp nhất):

  Danh sách phát trọn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp (văn bản hợp nhất):

  Ghé thăm trang nhà – Xem và download tài liệu:

  Góp ý trao đổi liên lạc:

  Nguồn: https://bdscenter.net

  Xem thêm bài viết khác: https://bdscenter.net/thue/

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here