[Thi công chức thuế 2016] Hợp nhất các thông tư HD thuế thu nhập doanh nghiệp (rất dễ học) (17)

  0
  10  [Thi công chức thuế 2016] Hợp nhất các thông tư HD thuế thu nhập doanh nghiệp (rất dễ học) (17)
  THÔNG TƯ1
  HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2013/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
  Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi:
  1. Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014;
  2. Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014;
  3. Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT- BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015.
  4. Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ – Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.
  5. Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP
  Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013;
  Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013
  Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008

  Chương I
  QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Điều 2. Người nộp thuế
  Chương II
  PHƯƠNG PHÁP VÀ CĂN CỨ TÍNH THUẾ
  Điều 3. Phương pháp tính thuế
  Điều 4. Xác định thu nhập tính thuế
  Điều 5. Doanh thu
  Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế7
  Điều 7. Thu nhập khác
  Điều 8. Thu nhập được miễn thuế
  Điều 9. Xác định lỗ và chuyển lỗ
  Điều 10. Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
  Điều 11. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
  Chương III
  NƠI NỘP THUẾ
  Điều 12. Nguyên tắc xác định
  Điều 13. Xác định số thuế phải nộp
  Chương IV
  THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN
  Điều 14. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
  Điều 15. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
  Chương V
  THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN
  Điều 16. Đối tượng chịu thuế
  Điều 17. Căn cứ tính thuế
  Chương VI
  ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
  Điều 18. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
  Điều 19. Thuế suất ưu đãi
  Điều 20. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế
  Điều 21. Các trường hợp giảm thuế khác
  Điều 22. Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệpChương VII
  TỔ CHỨC THỰC HIỆN33
  Điều 23. Hiệu lực thi hành
  Điều 24. Trách nhiệm thi hành

  Danh sách phát trọn bộ:

  Có thể bạn quan tâm:
  Danh sách phát trọn bộ thuế giá trị gia tăng (văn bản hợp nhất):

  Danh sách phát trọn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp (văn bản hợp nhất):

  Danh sách phát trọn bộ thuế thu nhập cá nhân (văn bản hợp nhất):

  Danh sách phát trọn bộ Luật Quản lý thuế (văn bản hợp nhất):

  Danh sách phát trọn bộ Quản lý nhà nước về kinh tế chuyên đề 16, 17 (Thi công chức thuế phần kiến thức chung):

  Ghé thăm trang nhà – Xem và download tài liệu:

  Góp ý trao đổi liên lạc:

  Nguồn: https://bdscenter.net

  Xem thêm bài viết khác: https://bdscenter.net/thue/

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here