Quyết toán thuế TNCN 2015 có gì mới?

0
20Quyết toán thuế TNCN 2015 có gì mới?
Quyết toán thuế TNCN 2015 có gì mới?
Quyết toán thuế TNCN 2015 có gì mới?

1. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền. Trường hợp cá nhân, tổ chức không phát sinh trả thu nhập trong năm 2014 thì không phải khai QTT TNCN.
Bổ sung: trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức, cán nhân trả thu nhập không thực hiện QTT TNCN, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo mẫu 25/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm rứt hoạt động.
2. Bổ sung các trường hợp sau cá nhân không phải QTT TNCN với cơ quan thuế:
Cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán thì không phải nộp QTT.
Cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được TCTTN khấu trừ thuế TNCN thì không quyết toán với phần thu nhập này.

Nguồn: https://bdscenter.net

Xem thêm bài viết khác: https://bdscenter.net/thue/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here