Khái quát về nhóm Halogen

13
13Halogen (tiếng Latinh nghĩa là sinh ra muối) là những nguyên tố thuộc nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Nhóm này bao gồm các nguyên tố: Flo, Clo, Brom, Iot và Atatin.

Trong nhóm Halogen, tính chất vật lí biến đổi có quy luật: Trạng thái tập hợp của đơn chất, màu sắc, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi,…

Trong nhóm Halogen, Flo là nguyên tố có độ hoạt động hoá học cao nhất và Iot là nguyên tố có độ hoạt động hoá học thấp nhất (mặc dù Atatin được cho là còn ít hoạt động hơn Iot với độ âm điện thấp hơn, nhưng nguyên tố đó quá hiếm để khẳng định giả thuyết này).

Flo tác dụng mãnh liệt với nước giải phóng Oxi.

2F₂ + 2H₂O → 4HF + O₂↑

Các Halogen khác tan tương đối ít trong nước và tan nhiều trong một số dung môi hữu cơ.

Halogen có ái lực electron lớn. Nguyên tử Halogen X với 7 electron lớp ngoài cùng dễ dàng thu thêm 1 electron để tạo thành ion âm X⁻ có cấu hình electron của khí hiếm.

Các Halogen đều có độ âm điện lớn. Độ âm điện của Flo (3,98) là lớn nhất trong tất cả các nguyên tố hoá học. Từ Flo đến Clo, Brom và Iot… bán kính nguyên tử tăng dần và độ âm điện giảm dần.

Các đơn chất Halogen là những phân tử gồm hai nguyên tử: F₂, Cl₂, Br₂ và I₂. Và tất cả chúng là những chất oxi hoá mạnh.

Trong các hợp chất, Flo luôn luôn có số oxi hoá -1, còn các Halogen khác ngoài số oxi hoá -1 còn có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

Chú ý: Các clip trong video này là do mình sưu tầm được!

Nguồn: https://bdscenter.net

Xem thêm bài viết khác: https://bdscenter.net/kinh-doanh/

13 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here