chính sách thuế mới năm 2013chính sách thuế mới năm 2013, hướng dẫn thi hành chính sách thuế năm 2013, mua sách liên hệ 0978 718 705 web: giao sách tận nơi
Phần I. Hệ thống tài khoản kế toán mới nhất áp dụng cho các doanh nghiệp;

Phần II. Tổng quan về thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp;

Phần III. Thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng;

Phần IV. Thuế tiêu thụ đặc biệt và kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt;

Phần V. Thuế xuất nhập khẩu và kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu;

Phần VI. Thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp;

Phần VII. Thuế thu nhập cá nhân và kế toán thuế thu nhập cá nhân;

Phần VIII. Kế toán một số loại thuế khác;

Phần IX. Quy định pháp luật mới nhất về quản lý kê khai thuế, nộp thuế, nợ thuế và kế toán thuế;

Phần X. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân và các chính sách thuế mới.

Các thông tư,nghị định áp dụng mới:

Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22-11-2012 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2013) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20-11-2012 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2013). Và nhiều quy định mới khác như: TT số 199/2012/TT-BTC ngày 15-11-2012 hướng dẫn chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO; TT số 175/2012/TT-BTC ngày 22-10-2012 hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 67/NQ-CP; TT số 140/2012/TT-BTC ngày 21-8-2012 hướng dẫn chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân; TT số 123/2012/TT-BTC ngày 27-7-2012 hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; TT số 06/2012/TT-BTC ngày 11-01-2012 hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng…

Để giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp, các người thực hành kế toán và các bạn đọc quan tâm đến kế toán và thuế áp dụng cho các doanh nghiệp cập nhật được những thông tin mới nhất về thuế và kế toán. Nhà xuất bản tài chính xuất bản cuốn sách: “LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT QUẢN LÝ THUẾ, LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN THUẾ QUYẾT TOÁN THUẾ CUỐI NĂM “.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 496 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2013.

Giá Phát hàng toàn quốc: 325.000 đ

MUA SÁCH VUI LÒNG GỌI: 0978 718 705

GIAO SÁCH VÀ THU TIỀN TẬN NƠI , THEO GIÁ BÌA

NHANH CHÓNG SAU 30 PHÚT KHU VỰC TP.HCM VÀ HÀ NỘI

WEB:

Nguồn: https://bdscenter.net

Xem thêm bài viết khác: https://bdscenter.net/thue/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *